Informujemy, że z dniem 11.04.2019r. Spółka zakończyła działalność produkcyjną w chwili obecnej następuje proces przebranżowienia spółki wraz z reorganizacją dotychczasowych działów. Jedynym oficjalnym adresem mailowym spółki jest adres sekretariat@odlewniazeliwalublin.pl , na które można składać zapytania, oferty czy wnioski. Przed skorzystaniem z tej formy komunikacji elektronicznej zaleca się z zapoznaniem się z klauzula informacyjna RODO.